Højbo, Lyne © 2009 • Webmaster • lone.andersen@lyne.dk

Byggeri

Juni 2009

 

 

Sengebåse

Der køres dybstrøelse i sengebåsene af Erik.

 

 

Der jævnes af Lone.

 

Hanne hjælper også.

 

 

 

Køerne fodres med mullerup fodringsanlæg

 

 

 

 

 

Køerne nyder det bløde leje

 

 

 

Strøelsen i sengebåse er en blanding af fintsnittet halm, harpet jordbrugskalk og vand.